BLUEGGCreate Positive Change

Vital Signs Toolkit
Measure what matters
Onze VS toolkit bestaat uit gevalideerde assessments om de key drivers voor organisatie prestaties te meten op drie niveaus:

Organizational Vital Signs
Team Vital Signs
Leadership Vital Signs70% van de veranderingen binnen organisaties mislukken- voornamelijk ontstaat dit aan de mensenkant

Vaak is de betrokkenheid te laag om veranderingen te laten slagen. Ook ligt de focus vaker op de verkeerde zaken. Bedrijven hebben de focus dan op de resultaten en niet op de “key drivers” die voor deze resultaten zorgen.

Wat zijn dan de “key drivers” voor prestaties?

Dit is waar Vital Signs antwoord op kan geven.

Organizational Vital Signs:
OVS meet het “klimaat” van de organisatie - een overzicht van de relatie die medewerkers met en binnen de organisatie hebben. Het “klimaat” is de context waarin medewerkers iedere dag weer werken; onderzoek laat zien dat “klimaat” een sterke invloed heeft op hoe mensen hun werk doen.

Een ontvangt een uitgebreide rapportage waardoor het “klimaat” van uw organisatie inzichtelijk zal worden. Als leidinggevenden zich ontwikkelen in hun emotionele intelligentie en deze inzetten om relaties te optimaliseren, zal dit het “klimaat” verbeteren. Als het “klimaat” verbetert zullen de prestaties dat ook doen.

Using EQ Skills -> Improved Climate -> Improved Performance

Dit rapport helpt u om sterkten en obstakels te identificeren voor organisatie prestaties.

Team Vital Signs:
TVS meet de key drivers voor team effectiviteit. Dit rapport helpt u om sterkten en obstakels te identificeren voor team prestaties.

Leadership Vital Signs:

Dit 360 graden assessment helpt u om inzichten te krijgen in uw leiderschap effectiviteit. De uitgebreide rapportage geeft aan de hand van het Vital Signs model (zie hieronder) inzichten in uw sterkten en eventuele obstakels om een effectieve leider te zijn.

Het vital Signs Model

Pasted Graphic 1

© 2016 BLUEGG Contact Me